Dni finančného spotrebiteľa 2019

 

Národná banka Slovenska si uvedomuje význam vzdelávania širokej verejnosti k zodpovednému prístupu k financiám. Naším cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť a podieľať sa na výchove spotrebiteľov, ktorí dokážu použiť svoje financie efektívne a informovane. Jedným z prostriedkov na dosiahnutie tohto cieľa sú aj rôzne vzdelávacie aktivity, najmä pre základné, stredné a vysoké školy.

V rámci týchto aktivít Národná banka Slovenska pripravuje 23. – 24. októbra 2019 už druhý ročník podujatia s názvom Dni finančného spotrebiteľa 2019, ktorého nosnou témou je:

Ako sa má správať zodpovedný spotrebiteľ?

Zapojte sa do aktivít v rámci Dní finančného spotrebiteľa 2019. Rozšírite si svoje praktické vedomosti aj vedomosti svojich žiakov a študentov v oblasti finančnej gramotnosti, ktoré vám pomôžu zvládnuť existujúce nástrahy vo svete financií.

Informácie o aktivitách:


Základné školy

Stredné školy

Vzdelávací pracovníci a učitelia

Seniori

Ďalšie informácie Vám radi poskytneme na dfs[at]nbs.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 5787 3339.

Program Dní finančného spotrebiteľa 2019