Užitočné odkazy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) - www.mfsr.sk
Finančný portál MF SR (FINinfo) - www.fininfo.sk
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) - www.soi.sk
Vaša Európa (oficiálna webová lokalita Európskej únie) - www.europa.eu