Účty zo zákona

Okrem bežných komerčne ponúkaných účtov má banka povinnosť ponúkať aj takzvané legislatívne účty, teda účty, ktoré vznikli v zmysle zákona. V tabuľke nájdete základné porovnanie týchto účtov ako aj to, pre koho sú určené:

 

Základný bankový produkt

Platobný účet so základnými funkciami

Cena

Bezplatne

najviac 3 EUR

Platobné služby

• vklady a výbery

• bezhotovostné prevody (vrátane inkasa a trvalého príkazu)

• vydanie jednej medzinárodnej platobnej karty

• platby vydanou kartou

• vklady a výbery

• bezhotovostné prevody (vrátane inkasa a trvalého príkazu)

• vydanie jednej medzinárodnej platobnej karty

• platby vydanou kartou

Kritériá na žiadateľa

• spotrebiteľ starší ako 18 rokov

• nemá zriadený účet (okrem vkladového účtu, vkladnej knižky alebo sporiaceho účtu)

• čistý mesačný príjem nižší ako 400 Eur

• spotrebiteľ s pobytom v EÚ

• spotrebiteľ - žiadateľ o azyl

• spotrebiteľ, ktorému nebolo udelené povolenie na pobyt, ale ktorého nie je možné vyhostiť

• bez obmedzenia výšky príjmu

• nemá zriadený platobný účet v banke, ktorý obsahuje všetky bankové služby štandardného účtu

Obmedzenia

• suma prijatých finančných prostriedkov na účte nesmie prekročiť 5 600 EUR ročne

• nesmiete si zriadiť iný platobný účet

• zákaz zriadiť iný platobný účet, ktorý obsahuje všetky bankové služby štandardného účtu