Elektronické bankovníctvo a bezpečnosť

Zásady používania elektronického bankovníctva a komunikácie s bankou

 • so svojou bankou komunikujte iba prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov,
 • nikomu neposkytujte svoje bezpečnostné prihlasovacie údaje do elektronického bankovníctva a ani iné bezpečnostné údaje (SMS kód, GRID kartu atď.). Banka od Vás nebude nikdy chcieť prístupové údaje telefonicky ani e-mailom,
 • neotvárajte podozrivé emailové správy,
 • neinštalujte podozrivé aplikácie,
 • overte si zabezpečenie stránky (ikona „visiaci zámok“, https...),
 • využívajte zabezpečené siete (nie wifi v kaviarni),
 • pri každej pochybnosti odporúčame non stop linky Vašej banky.

Zásady pri platbách platobnou kartou

 • svoj PIN si zapamätajte. Ak si PIN zaznačíte, nenoste ho spolu s platobnou kartou,
 • neoznamujte ho tretím osobám,
 • ak PIN zabudnete, požiadajte banku o vydanie nového PIN-u, 
 • pri zadávaní PIN sa uistite, že PIN nemôže odpozorovať iná osoba,
 • nepúšťajte svoju platobnú kartu z očí, keď ňou platíte,
 • nastavte si SMS notifikáciu o odchádzajúcich platbách a raz za čas si skontrolujte vo výpise z účtu transakcie uskutočnené platobnou kartou. Pri podozrení, že niektoré platby sú neautorizované kontaktujte banku.

Čo robiť v prípade straty alebo krádeže karty

Ak stratíte platobnú kartu, alebo Vám ju ukradnú či inak zneužijú, kontaktuje bezodkladne banku na jej non stop linkách a zablokujte svoju platobnú kartu, prípadne nahláste transakcie, ktoré považujete za neautorizované.