Spoločný účet manželov

Založenie spoločného bežného účtu manželom alebo aj partnerom môže ušetriť mesačný poplatok za vedenie účtu a sprehľadniť príjmy a výdavky rodiny.

Banky môžu ponúkať 2 druhy spoločných účtov

a) Účet kde sú obaja majiteľmi účtu.

V tomto prípade sú rovnocennými majiteľmi a úkony jedného z majiteľov sa považujú za úkony spoločné. Spravidla však nebude možné, aby jeden z majiteľom účtu doplnil alebo zrušil dispozičné oprávnenia, zrušil účet alebo ho inak zmenil. Rovnocenne však môžu disponovať s prostriedkami na účte. Výhodou je, že v prípade smrti jedného z majiteľov môže druhý majiteľ okamžite disponovať s prostriedkami na účte.

b) Účet kde je jeden majiteľ a druhý disponent.

V tomto prípade môže majiteľ účtu realizovať akékoľvek zmeny na účte bez vedomia disponenta a disponent môže iba nakladať s prostriedkami na účte, aj to mu môže byť majiteľom účtu obmedzené. Nevýhodou takéhoto typu účtu je riziko, že banka v prípade smrti majiteľa účtu tento účet zablokuje a znemožní nakladanie s finančnými prostriedkami na účte do skončenia dedičského konania.