Presun účtu

Ak vám nevyhovujú služby súčasnej banky, vymeňte ju za novú. Na trhu je široká ponuka, čo vám umožňuje vybrať si účet vyhovujúci vašim predstavám. Presun účtu je bezplatný a administratívne nenáročný.

Žiadosť o presun účtu môžete podať osobne v pobočke novej banky. V žiadosti určíte dátum od ktorého sa trvalé príkazy alebo inkasá majú vykonávať v novej banke. Najskôr však 20 dní od prijatia žiadosti novou bankou. Pôvodná banka poskytne na základe vašej žiadosti novej banke informácie o inkasách a trvalých príkazoch zriadených na vašom pôvodnom účte. Nová banka podľa týchto informácií zriadi na vašom účte trvalé platobné príkazy na úhradu a súhlasy s inkasom. Taktiež môžete požiadať novú banku, aby informovala spoločnosti alebo osoby, ktoré uskutočňujú úhrady v prospech vášho účtu o novom čísle účtu a o dátume, od ktorého môžu v prospech tohto nového účtu vykonávať úhrady.