Bežný účet v balíku služieb

Banky ponúkajú svoje produkty a služby zabalené do balíkov. Tie obsahujú okrem bežných účtov aj povolené prečerpania, kreditné karty atď. Ak banka ponúka bežný účet v rámci balíka, musí Vás informovať o Vašej možnosti uzatvoriť rámcovú zmluvu aj samostatne a poskytnúť Vám prehľad poplatkov pre každú jednu službu alebo produkt, ak sa dajú kúpiť aj samostatne.