Vkladná knižka

Vkladná knižka je druhom sporenia, ktoré je istou alternatívou k sporiacemu účtu. Základný rozdiel medzi vkladnou knižkou a sporiacim účtom spočíva v tom, že ak by ste chceli disponovať s vloženými peniazmi na vkladnej knižke, musíte banke preukázať vkladnú knižku. Do vkladnej knižky sa zapisuje každé disponovanie s peňažnými prostriedkami, tzn. každý vklad a výber z vkladnej knižky.