Termínovaný vklad

Základným znakom termínovaného účtu je, že do banky vložíte peňažné prostriedky a banka vám, po uplynutí zmluvného určeného obdobia, peňažné prostriedky vyplatí navýšené o úrok. Časové obdobie, po uplynutí ktorého vám banka vyplatí peňažné prostriedky spolu s úrokom, je určené v zmluve. Preto je veľmi dôležité, aby ste si zmluvu pozorne prečítali. Pri rozhodovaní sa o tom, aký termínovaný vklad si zvolíte, je potrebné, aby ste zohľadnili nie len výšku úroku ale aj časové obdobie viazania finančných prostriedkov. V prípade, ak by ste si chceli vybrať vložené peňažné prostriedky z termínovaného vkladu pred uplynutím obdobia viazania finančných prostriedkov, banka vám nemusí úrok vyplatiť alebo vám môže naúčtovať rôzne sankcie. To, ako bude banka postupovať v takomto prípade, musí byť uvedené v zmluve o vkladovom účte (termínovanom vklade), preto tejto časti zmluvy venujte náležitú pozornosť. 

Sporenie prostredníctvom termínovaného vkladu je vhodným spôsobom sporenia, ak viete, že peniaze nebudete potrebovať určitý čas. Platí pravidlo, že čím dlhšie bude časové obdobie, počas ktorého sa zmluvne zaviažete nedisponovať s peňažnými prostriedkami, tým vyšší bude úrok.