Stavebné sporenie

Stavebné sporenie je účelovým sporením. Jeho účelom je financovanie bytových potrieb a s bývaním súvisiacich potrieb. Stavebné sporenie jednak znamená, že stavebná sporiteľňa od vás prijíma vklady a jednak, že stavebná sporiteľňa vám po splnení podmienok poskytne stavebný úver.

Ak sa rozhodnete pre sporenie formou stavebného sporenia, vaše vklady budú úročené zmluvne dojednaným úrokom a zároveň vám bude vyplatená každý rok po splnení zmluvne dojednaných podmienok štátna prémia. Štátna prémia je príspevok od štátu, ktorý je pripísaný k vašim nasporeným peniazom. Vo vyplácaní štátnej prémie spočíva najzákladnejší rozdiel oproti iným druhom sporenia (termínovaný vklad, sporiaci účet). Podmienky vyplatenia štátnej prémie sú napísané v zmluve o stavebnom sporení a vyplývajú aj zo zákona. Zo zákona máte nárok na štátnu prémiu len na jednu uzatvorenú zmluvu o stavebnom sporení. To znamená, že v prípade, ak by ste mali uzatvorených viac zmlúv o stavebnom sporení, štátna prémia vám bude vyplatená len na jedno stavebné sporenie, ktoré Vy určíte. Na rok 2016 je štátna prémia stanovená vo výške najviac 66,39 EUR.

V prípade, ak uzavriete zmluvu o stavebnom sporení, môžete si za splnenia podmienok uzatvoriť zmluvu o stavebnom úvere, sporiť ďalej alebo vklad vybrať. V prípade, ak by ste si chceli vybrať vklad pred uplynutím šiestich rokov od uzatvorenia zmluvy, je potrebné na to, aby ste mali nárok na štátnu prémiu, preukázať, že prostriedky získané stavebným sporením ste preukázateľne použili na stavebné účely. 

Ak chcete uzavrieť zmluvu o stavebnom sporení, tak je to možné len s bankou, ktorá je stavebnou sporiteľňou. Iba takáto banka môže používať názov stavebná sporiteľňa. V súčasnosti na Slovensku sú stavebnými sporiteľňami len tieto banky:

  • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
  • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
  • ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.