Čo je Fond ochrany vkladov?

Fond ochrany vkladov je zákonný systém ochrany vkladov uložených v bankách a v pobočkách zahraničných bánk. Zoznam bánk, ktoré sú zapojené v tomto systéme nájdete na stránke http://www.fovsr.sk/sk/o-fonde-ochrany-vkladov/.

Ak niektorá banka nebude schopná vyplatiť vložené peniaze, fond je povinný zo zákona vám ich vyplatiť do výšky 100.000 EUR v jednej banke. To znamená, že ak máte viac vkladov v rôznych bankách, v každej banke bude váš vklad chránený do výšky 100.000,00 EUR. Fond nechráni všetky vaše vklady, ale len niektoré. Ide predovšetkým o vklady na bežných účtoch, termínovaných vkladoch, vkladných knižkách a sporiacich účtoch (musia byť na meno). Fond nechráni vaše peniaze investované napríklad do podielových fondov, akcií, dlhopisov, zmeniek, či hypotekárnych záložných listov. Banka je povinná poskytnúť vám informáciu otom, či fond chráni vaše peniaze v prípade neschopnosti banky vyplatiť vklady.