Napríklad dáte svoje peniaze do banky na termínovaný účet a sľúbite, že ich nevyberiete určitú dobu:

  • Peniaze Vám zarábajú (zhodnocujú sa) určité percento
  • Banka si z nich strháva štandardne jeden poplatok - za vedenie účtu.
  • Po dohodnutom období si peniaze z banky vyberiete zhodnotené o dohodnutú výšku.
  • Zmluva sa uzatvára štandardne na niekoľko mesiacov alebo rokov, bežne 6 mesiacov alebo 1 - 3 roky.
To znamená:

  • Viete od začiatku, koľko po dohodnutej dobe dostanete.
  • Vaše peniaze sa neinvestujú, neznášate žiadne riziko, že by ste o vložené peniaze mohli prísť.
  • Môžete si peniaze vybrať aj skôr s tým, že banka vám v takom prípade nevyplatí dohodnuté úroky.