V tomto prípade vopred je známe koľko na konci dostanete od poisťovne. Neznášate riziko, že investovaním o peniaze prídete. Ak Vám poisťovňa nepovie výšku plnenia, ktoré po rokoch máte od nej dostať, žiadajte si ju. Aby ste vedeli posúdiť, či sa vám poistenie oplatí. V ostatnom je však situácia podobná ako pri investičnom životnom poistení. Vyššie sme popísali, že je rozdiel medzi sporením a životným poistením. To však ešte neznamená, že kapitálové alebo investičné životné poistenie sa vám nemôže oplatiť. Musíte si však byť vedomý vlastností týchto produktov, najmä že ide o produkty na dlhú dobu a že pri investičnom životnom poistení vlastne investujete, preto výsledok nemáte zaručenýAk vám poisťovňa predkladá nejaké predpoklady budúcich zárobkov, myslite na to, že sa jedná len o odhad, ktorý môže ale nemusí byť naplnený. Ak s týmto vopred počítate, môžu byť tieto produkty to pravé pre vás.