• Vaše peniaze poisťovňa investuje. Ide o investovanie, takže dopredu neviete o aké percento a či vôbec sa zhodnotia.
  • Z plateného poistného si poisťovňa strháva poplatky, z ktorých sa uhrádzajú náklady na zmluvu. Na začiatku poistenia (väčšinou prvý a druhý rok) ide na úhradu nákladov väčšina zaplateného poistného, takže investujete len veľmi malú časť.
  • Zmluva sa uzatvára štandardne na 10 a viac rokov.

To znamená:

  • Neviete, koľko po dohodnutej dobe dostanete. Výnosy závisia od úspešnosti zvolenej investičnej stratégie a od toho ako sa vyvíja situácia na trhu cenných papierov.
  • Vaše peniaze sa investujú, znášate riziko ich znehodnotenia.
  • Peniaze si zvyčajne prvé dva roky nemôžete vybrať vôbec. Po dvoch rokoch si ich vybrať môžete, ale je to pre vás veľmi nevýhodné. Nevráti sa vám suma, ktorú ste do poistenia dali a za predčasný výber vám z účtu strhnú poplatok v percentách alebo až v desiatkach percent, dokonca nemusíte dostať vôbec nič.