Životné poistenie

Životným poistením zabezpečíte seba alebo svojich blízkych pre prípad nejakej udalosti, ktorá môže v budúcnosti nastať vo vašom živote. Ide väčšinou o nepríjemnú udalosť a poistením si kryjete riziká, ktoré z tejto udalosti vzniknú. Ak nastane situácia, na ktorú ste poistený, poisťovňa vám vyplatí dohodnutú sumu. Udalosť, na ktorú ste poistený, nazývame poistná udalosť a peniaze, ktoré vám poisťovňa vyplatí, sú poistné plnenie.

V životnom poistení sa najčastejšie poisťujeme:

  • pre prípad smrti (ak zomrie niekto príliš skoro alebo zomrie živiteľ rodiny, tak poisťovňa vyplatí dohodnutú sumu pozostalým),
  • dožitia určitého veku (poisťovňa pri dožití veku dohodnutého v zmluve vyplatí určenú sumu).
K životnému poisteniu si môžete takzvane pripoistiť aj ďalšie riziká, ako sú napríklad choroba, úraz, invalidita (pre prípad, že by ste kvôli takejto udalosti stratili schopnosť zarábať alebo že by vám vznikli vyššie náklady na život).

Životné poistenie môžete mať dojednané ako takzvané:

1. Rizikové poistenie.

Podstatou rizikového poistenia je, že vy platíte poisťovni pravidelne alebo jednorazovo peniaze (poistné) a ak počas trvania poistenia nastane udalosť, ktorú ste si poistili, poisťovňa vám vyplatí dohodnuté plnenie. Ak ale táto udalosť nenastane, poisťovňa Vám nezaplatí žiadne peniaze.

2. Investičné poistenie

Viac tu: Viete naozaj čo je investičné životné poistenie? Oplatí sa?

3. Kapitálové (garantované) poistenie

Viac tu: Čo je garantované v garantovanom (kapitálovom) životnom poistení?

Presviedča Vás niekto na zrušenie životnej poistky a uzatvorenie novej? Nedajte sa pomýliť