Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie musí mať povinne zo zákona každý, kto vlastní auto alebo iné motorové vozidlo, a tiež každý, kto spláca auto na lízing. Predstavte si, že ste zavinili dopravnú nehodu. Spôsobili ste škodu pánovi X na jeho aute a aj na jeho zdraví. Poškodilo sa tiež pri tom aj vaše auto.

Čo vám poisťovňa preplatí z povinného zmluvného poistenia?

Poisťovňa zaplatí namiesto vás škodu, ktorú ste spôsobili pánovi X a to škodu na aute aj na zdraví. Poisťovňa však nezaplatí škodu, ktorá vznikla na vašom aute. Na to by ste potrebovali havarijné poistenie.

NEZABUDNITE:
Ak spôsobíte dopravnú nehodu, musíte túto skutočnosť písomne oznámiť poisťovni do 15 dní od jej vzniku, ak sa nehoda stala na Slovensku a do 30 dní, ak sa stala v zahraničí.