Poistenie schopnosti splácať úver

Predstavte si, že si vezmete hypotéku alebo iný úver. Ste zamestnaný, zdravý, splátky dokážete hravo splácať. Ak by sa ale stalo, že ochoriete, prídete o zamestnanie, či nebodaj umriete, môžete sa vy alebo vaša rodina dostať do finančných problémov a nebudete vedieť ďalej úver splácať. Poistenie schopnosti splácať úver slúži na to, aby vás a vašu rodinu zabezpečilo pred takýmito nepríjemnými finančnými dôsledkami. V prípade nepríjemnej udalosti, ktorú ste si poistili, bude poisťovňa platiť splátky úveru za vás.

Na čo ešte treba dať pozor?

Väčšinou toto poistenie ponúkajú priamo v banke alebo v nebankovej spoločnosti, v ktorej si beriete úver. Toto poistenie býva často priamo súčasťou vašej úverovej zmluvy alebo žiadosti o úver. Poväčšine úverová zmluva len v niektorom ustanovení odkazuje na ďalší rad dokumentov, napríklad

  • rámcová poistná zmluva medzi bankou a poisťovňou,
  • všeobecné poistné podmienky.

Napriek tomu je treba poisteniu a jeho zmluvným podmienkam venovať rovnakú pozornosť, ako akémukoľvek inému poisteniu.Ak Vám poisťovňa tieto dokumenty nedá sama od seba, ŽIADAJTE ICH a prečítajte si ich.

Príklad

Ochoreli ste, ostali ste práceneschopný dva mesiace a kvôli tomu máte problém so splatením dvoch splátok úveru v banke. Požiadate poisťovňu, aby za Vás zaplatila banke za čas, kým ste chorý. ALE

  • Zistíte, že poistenie má obmedzenie, podľa ktorého poisťovňa za Vás zaplatí splátku úveru až po 2 mesiacoch trvania práceneschopnosti. Zaplatenie splátok ostáva teda na vás. ALEBO
  • Poisťovňa zistí, že vaša terajšia choroba súvisí s vašou predchádzajúcou chorobou, ktorou ste niekedy trpeli a ktorú ste ale neuviedli do dotazníka pri uzatváraní zmluvy. Preto poisťovňa nezaplatí dohodnutú sumu a platenie splátok ostáva na vás.

Preverujte si vždy:

  • podmienky, kedy za vás poisťovňa platí a kedy nie,
  • čo musíte dodržať alebo splniť Vy, aby poisťovňa zaplatila.

Zároveň POZOR!!!

Ak ste kvôli nejakej nepríjemnej udalosti prestali splácať úver, môže sa stať, že vaše poistenie zanikne. Poistné máte zvyčajne zahrnuté samotnej v splátke úveru a ak prestanete platiť splátky, automaticky prestávate platiť aj za poistenie. Preverte si preto poriadne podmienky poistenia.