Aké dokumenty máte dostať od poisťovne?

ZÁKLADNÉ PRAVIDLO:

Všetko, čo podpisujete, musíte dostať aj Vy. Dávajte si pozor, aby ste všetky dokumenty, ktoré podpisujete, dostali aj vy a podpísané od poisťovne. Dokumenty podpisujete až potom, ako ste si ich poriadne preštudovali.

MAJTE TIEŽ NA PAMÄTI, ŽE: Zmluvné podmienky nie sú napísané len priamo v poistnej zmluve, ktorú podpisujete. Existuje aj rad ďalších dokumentov, ktoré sa vás týkajú. Takéto dokumenty sa volajú napríklad: Všeobecné poistné podmienky, Osobitné poistné podmienky, Sadzobník poplatkov, Oceňovacie tabuľky, Dotazník a podobne.

Zoznam týchto dokumentov býva vymenovaný priamo v poistnej zmluve, zvyčajne na konci v takzvaných „záverečných ustanoveniach", ale môžu byť uvedené aj na inom mieste zmluvy. Pohľadajte si v zmluve zoznam dokumentov, na ktoré zmluva odkazuje. Ak vám ich poisťovňa nedala sama od seba, žiadajte si ich ešte pred podpisom samotnej poistnej zmluvy a preštudujte si ich vopred. Inak nebudete poriadne vedieť, čo od poisťovne kupujete.