1. Čo je poistenie?

Poistením sa zabezpečíte pre prípad vzniku udalosti, ktorá sa vám môže v budúcnosti stať. Väčšinou ide o nepríjemnú udalosť ako je napríklad dopravná nehoda, úraz, choroba. Ale môže ísť aj bežnú udalosť - napríklad, že dosiahnete určitý vek. Takáto udalosť, ktorú si poisťujete, sa nazýva poistná udalosť. Osoba, ktorej sa táto udalosť stala alebo môže stať sa nazýva poistený. Keď poistná udalosť nastane (ochoriete, stane sa Vám úraz, dosiahnete určitý vek), poisťovňa Vám vyplatí peniaze, ktoré sa volajú poistné plnenie. Toto poistné plnenie pomôže vám alebo vašim blízkym prekonať finančné ťažkosti alebo zvýšené výdavky, ktoré môžu v dôsledku poistnej udalosti nastať. To znamená, že poistením sa zabezpečujete, teda kryjete nejaké riziko.

Ako pri každej službe, ani poistenie nie je zadarmo. Poisťovňa vám sľubuje, že v prípade, ak nastané poistná udalosť, zaplatí vám poistné plnenie, teda nejakú dohodnutú sumu. Za to vy zaplatíte poisťovni cenu, ktorá sa volá poistné. Osoba, ktorá uzatvorila poistnú zmluvu a platí poistné sa volá poistník. Poistné platíte poisťovni zvyčajne pravidelne - napríklad mesačne, štvrťročne, ročne, ale môžete ho zaplatiť aj celé na jeden raz.

Poisťovňa môže tiež od vás chcieť rôzne poplatky. Informujte sa preto vždy nielen o výške poistného, ale aj o prípadných ďalších výdavkoch a poplatkoch. Zaujímať by vás mali najmä pri životnom poistení. Viac tu: Viete o tom, že poplatky súvisiace so životným poistením sú zvyčajne vysoké, najmä v prvých rokoch trvania poistenia?