Ako si vybrať investíciu

Investovanie na finančnom trhu je umiestňovanie peňazí, ktoré máte k dispozícii do rôznych finančných nástrojov s cieľom, aby ste zarobili buď na rozdiele ceny, za ktorú nakúpite a za ktorú predáte investíciu alebo na úroku, či dividende, ktorú vám vyplácajú za to, že ste majiteľom investície. Kľúčové slovo, ktoré sa s investíciou spája je riziko.

Vo všeobecnosti platí pravidlo, čím vyšší môže byť výnos, tým väčšie riziko musíte znášať, to znamená, že aj strata môže byť väčšia. Pri investovaní môžete prísť o časť alebo aj o všetko, čo ste do investície vložili Ak investovanie porovnáme so sporením, tak pri sporení by vám vždy mali byť vyplatené aspoň peniaze, ktoré vložíte a tie by mali byť zhodnotené o sľúbený výnos.

Pri rozmýšľaní o investícii je dôležité si riziko rozložiť. Robí sa to tak, že nenakúpite napríklad len jeden druh akcií, ale vytvoríte si tzv. portfólio. Portfólio je rozloženie investovanej sumy do rôznych finančných nástrojov tak, aby ste prípadnú stratu na jednom, vykryli zhodnotením iného nástroja. Portfóliom znižujete riziko straty a na druhej strane sa snažíte zvýšiť možný výnos, prípadne zabezpečiť si stabilný výnos.

Tvorba portfólia a rozhodovanie o tom, ktoré finančné nástroje nakúpiť, predať a hlavne v akom čase sa to vyplatí najviac, je pre bežného investora prakticky nemožné. Veľkí profesionálni investori na to majú celé tímy odborníkov a sofistikované počítačové programy pracujúce s obrovským množstvom informácii. Preto, najbežnejším spôsobom ako sa dostanete k portfóliovému investovaniu, je nákup podielových listov podielových fondov. Takémuto investovaniu sa hovorí kolektívne investovanie. Podielové fondy a iné cenné papiere kolektívneho investovania sú bežne dostupné v bankách a u obchodníkov s cennými papiermi. Ak vám niekedy ponúkli investovať, tak vám s najväčšou pravdepodobnosťou ponúkli práve investíciu do podielového fondu.

Predtým ako sa rozhodnete investovať, či už na základe vlastného rozhodnutia alebo na základe ponuky predajcu, odpovedzte si na nasledovné otázky:

  1. Budem v blízkej budúcnosti potrebovať peniaze vyčlenené na investovanie? Napríklad na  kúpu auta, menšiu rekonštrukciu domu a pod.
  2. Budú mi vyčlenené peniaze na investovanie chýbať z rodinného rozpočtu (majte na pamäti aj nepravidelné výdavky v domácnosti)?
  3. Som ochotný riskovať aj nejakú stratu z investovania? Ak áno, akú?

Ak chcete rozumne investovať a zároveň chcete, aby vaše úspory zarobili čo najviac, pravdepodobne si budete musieť okrem financií vyčleniť aj svoj čas. Pri zvažovaní o investícii musíte poznať svoj investičný cieľ – čo chcem investíciou dosiahnuť, časový horizont – na koľko chcem investovať, kedy chcem mať výnosy a v neposlednom rade, akú stratu z investovania som schopný/á riskovať. Ten, kto vám investíciu predáva sa vás na všetky tieto otázky opýta, musí to urobiť podľa zákona. Na základe toho vám potom pomôže vybrať pre vás vhodnú investíciu.

Keď ste do niečoho investovali, je dobré  priebežne sledovať stav vývoja možných výnosov alebo strát vašej investície. O tom čo s investíciou spravíte sa ale nerozhodujte na základe emócií a pudov, v investovaní je dôležitá rozvaha a chladná hlava.

Na čo si dávať pozor pri investovaní

  • Keď sa vás pri investovaní pýtajú, UVÁDZAJTE PRAVDIVÉ INFORMÁCIE- nemá zmysel hrať sa na skúseného investora, pokiaľ ním nie ste. Preto pri vypĺňaní investičného dotazníka uvádzajte vždy len pravdivé informácie a aj keď nemáte žiadnu skúsenosť s investovaním, nie je hanba Pravdivé informácie vás ochránia pred nevhodným investovaním.
  • NEPODPISUJTE NIČ BEZ ROZMYSLU a nekupujte to čomu nerozumiete. Pozor si dávajte aj na rôzne PREHLÁSENIA. Ak sa niekde v takomto prehlásení uvádza, že požadujete určitú investíciu aj napriek tomu, že nie je pre vás vhodná, tak buďte veľmi opatrný/á.
  • PÝTAJTE sa veľa a všetko čo Vás zaujíma alebo čomu nerozumiete. Rozhodnúť by ste sa mali až po tom, ako ste uzrozumený s tým do čoho idete (napríklad dĺžka investovania, minimálna investícia, výška poplatkov, predpokladaná výška výnosu, aké riziko musíte zniesť a pod.).
  • POPLATKY- obchodníci si za každý nákup alebo predaj cenných papierov účtujú poplatky. Čím viac budete predávať a nakupovať, tým viac zaplatíte. Vždy sa vopred informujte o všetkých poplatkoch, aby Vás nemohol v budúcnosti žiaden z nich prekvapiť.
  • POROVNAJTE si viacerých obchodníkov s cennými papiermi, aké služby poskytujú, aké poplatky a v akej výške si účtujú.