Spotrebiteľské združenia

Spotrebiteľské združenia chránia a presadzujú záujmy spotrebiteľov. Môžu vám poskytnúť informácie o vašich právach a možnostiach riešenia problému, sprostredkovať riešenie sporu pri vybavovaní reklamácie, príp. podieľať sa na presadzovaní vašich práv na orgáne dohľadu alebo na súde. Pri výbere spotrebiteľského združenia môžete vychádzať zo zoznamu na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.

K uľahčeniu vášho prístupu ku kvalifikovanej pomoci majú prispieť aj poradenské centrá prevádzkované niektorými spotrebiteľskými združeniami. Môžu vám poskytnúť poradenstvo a možnosť mimosúdneho riešenia sporu s predávajúcim. Kontaktné pracoviská týchto centier sú dostupné v rámci jednotlivých samosprávnych krajov a môžete využiť aj  elektronickú alebo telefonickú formu komunikácie.