Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách

Komisia pôsobiaca pri Ministerstve spravodlivosti SR koná na základe podnetov spotrebiteľov, ktorí poukazujú na používanie nekalých obchodných praktík a nevýhodných zmluvných podmienok zo strany predávajúceho, alebo koná z vlastnej iniciatívy. Na základe výsledkov prerokovania podnetov dáva Komisia podnet spotrebiteľským združeniam, aby iniciovali konanie v záujme ochrany spotrebiteľov. Rovnako môže Komisia zaslať podnet na príslušný orgán dohľadu.

Komisia vám môže poskytnúť aj usmernenie na účel ochrany vašich práv, najmä informovať o združeniach, poskytnúť bezplatnú právnu pomoc pri podaniach na príslušné štátne orgány. Komisia nie je oprávnená rozhodnúť o vašich právach a právom chránených záujmoch. Ak sa chcete obrátiť s podnetom na Komisiu, rešpektujte pokyny uvedené na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti.