Advokát

Advokát vám môže za odmenu pomôcť pri riešení problému poskytnutím právnej rady, zastupovaním v procese komunikácie s poskytovateľom služby alebo v konaní pred súdom. Ešte pred začatím konkrétneho úkonu vás musí informovať o výške odmeny za daný úkon. Pri zastupovaní advokátom v spore zo zmluvy uzatvorenej s poskytovateľom služby, máte ako spotrebiteľ právo na účtovanie osobitnej sadzby za úkony právnej pomoci.

Advokáta si môžete vybrať pomocou vyhľadávania dostupného na webovej stránke Slovenskej advokátskej komory, a to podľa mesta pôsobenia advokáta, príp. jeho odborného zamerania.