Právoplatné rozhodnutia

Výroky právoplatných rozhodnutí vydaných NBS sú zverejnené na webovej stránke v časti Dohľad nad finančným trhom - www.nbs.sk/rozhodnutia.