Kontaktujte nás

Osobne

v prípade záujmu vám pomôžeme spísať vašu sťažnosť každú stredu v čase od 8.30 h do 11.30 h a od 12.30 h do 16.30 h na našom pracovisku na Vazovovej ulici č. 2 v Bratislave (zadný vchod budovy ústredia NBS).

Ak máte záujem konzultovať váš problém s poskytnutými finančnými službami, dohodnite si osobné stretnutie s našimi pracovníkmi na telefónnom čísle 02/5787 3371, prípadne na e-mailovú adresu: spotrebitel@nbs.sk.

Poštou

pri podaní prostredníctvom pošty je možné vytlačiť a vyplniť formulár pre tlač a spolu s prílohami odoslať v listinnej podobe na adresu:

Národná banka Slovenska
Odbor ochrany finančných spotrebiteľov
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava
Vyplniť formulár pre tlač

Elektronicky

Pri podaní je potrebné vyplniť formulár a do príloh pridať dôkazné písomné doklady.

Podať sťažnosť elektronicky