Štrukturálne výzvy

Štrukturálne výzvySpráva bude monitorovať dobiehanie životnej úrovne vyspelejších krajín, konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a identifikovať najzávažnejšie štrukturálne výzvy slovenskej ekonomiky. Zároveň prostredníctvom špeciálnych vydaní sa bude hlbšie venovať vybraným oblastiam, ktoré budú reflektovať aktuálne štrukturálne otázky slovenskej ekonomiky.

V prípade záujmu o zasielanie oznamu o zverejnení Štrukturálnych výziev prihláste sa do mailing listu.

Štrukturálne výzvy 2021

Za obdobie Dátum

2021

15. 4. 2021