Harmonogram zverejňovania Strednodobej predikcie

Strednodobá predikcia sa zverejní po jej prerokovaní v Bankovej rade NBS spravidla o 14.30 h. V prípade záujmu o zasielanie elektronického oznamu o jej zverejnení sa prihláste do Mailing listu

Predbežný harmonogram zverejňovania Strednodobej predikcie NBS v roku 2020

Za obdobie

o 14.30 h

1. Q 2020

24. 3. 2020

1. Q 2020 - aktualizácia

29. 4. 2020

2. Q 2020

10. 6. 2020

3. Q 2020

30. 9. 2020

4. Q 2020

16. 12. 2020