Strednodobá predikcia

Strednodobá predikcia

Strednodobá predikcia  sa zverejňuje štvrťročne v elektronickej forme zvyčajne po tlačovej konferencii v deň prerokovania predikcie v Bankovej rade NBS. V prípade záujmu o zasielanie oznamu o zverejnení Strednodobej predikcie prihláste sa do mailing listu

Od 1. 1. 2019 sú periodické publikácie zverejňované len vo formáte pdf.

Harmonogram zverejňovania Strednodobej predikcie

Strednodobá predikcia 2019

Archív:

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005