Štatistický bulletin

Štatistický bulletin

Štatistický bulletin sa zverejňuje od októbra 2011. Publikácia vychádza štvrťročne v slovenskom a anglickom jazyku. Formou tabuliek, grafov a komentárov poskytuje užívateľom ucelenejší pohľad na údaje z oblasti menovej a finančnej štatistiky (štruktúra finančného trhu v SR; bilančná a úroková štatistika úverových inštitúcií; kolektívne investovanie - podielové fondy; lízingové spoločnosti, faktoringové spoločnosti a spoločnosti splátkového financovania; cenné papiere). Dostupné agregované údaje sú zostavené v súlade s jednotnou metodikou ECB.

V prípade záujmu o zasielanie oznamu o zverejnení Štatistického bulletinu prihláste sa do mailing listu.

Štatistický bulletin 2021

Harmonogram zverejňovania Štatistického bulletinu 2022

Archív:

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011