Štatistický bulletin

Štatistický bulletinOd októbra 2011 začala Národná banka Slovenska vydávať publikáciu s názvom Štatistický bulletin. Publikácia vychádza štvrťročne v slovenskom a anglickom jazyku a je publikovaná podľa Harmonogramu zverejňovania Štatistického bulletinu. Formou tabuliek, grafov a komentárov poskytuje užívateľom ucelenejší pohľad na údaje z oblasti menovej a finančnej štatistiky (štruktúra finančného trhu v SR; bilančná a úroková štatistika úverových inštitúcií; kolektívne investovanie - podielové fondy; lízingové spoločnosti, faktoringové spoločnosti a spoločnosti splátkového financovania; cenné papiere). Dostupné agregované údaje sú zostavené v súlade s jednotnou metodikou ECB.

 

V prípade záujmu o zasielanie elektronického oznamu o zverejnení Štatistického bulletinu máte možnosť prihlásiť sa do mailing listu.

Archív:

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011