Archív - Správa o finančnej stabilite

Správa o finančnej stabilite

Národná banka Slovenska podporuje v rámci svojich hlavných úloh a cieľov stabilitu finančného systému. Jednou z jej úloh v tomto smere je analýza a monitorovanie rizík pre finančnú stabilitu. Zámerom Správy o finančnej stabilite je zhodnotiť finančný systém na Slovensku za uplynulý polrok, resp. rok, a priniesť prehľad možných rizík pre jeho stabilitu. Správa obsahuje aj hodnotenie medzinárodného a domáceho hospodárskeho prostredia s cieľom identifikovať hlavné zdroje rizík pre domácu finančnú stabilitu.

Správa o finančnej stabilite  sa zverejňuje elektronicky od roku 2003 v slovenskom a anglickom jazyku dvakrát ročne. V prípade záujmu o zasielanie oznamu o zverejnení správy na internetovej stránke NBS, prihláste sa do mailing listu

Čo je finančná stabilita?

Finančná stabilita je definovaná ako stav, keď finančný systém a jeho rôzne zložky (finančné trhy, finančné inštitúcie, systémy zabezpečujúce prevody platieb a cenných papierov, zúčtovacie systémy)  spoľahlivo a plynulo plnia všetky svoje základné funkcie a sú dostatočne odolné voči nepriaznivým finančným a hospodárskym šokom.

Polročná (.pdf) Ročná (.pdf) Polročná (.ePub) Ročná (.ePub)
2021

máj 2021
Údaje ku grafom
Prezentácia
       Zhrnutie

november 2021 

Údaje ku grafom
Prezentácia
      Zhrnutie


––


––

2020

máj 2020
Údaje ku grafom
Prezentácia
       Zhrnutie

november 2020 

Údaje ku grafom
Prezentácia
      Zhrnutie


––


––

2019

máj 2019
Údaje ku grafom

november 2019 

Údaje ku grafom


––


––

2018

máj 2018
Údaje ku grafom

november 2018
Údaje ku grafom
ePUB máj 2018 ePUB november 2018
2017

máj 2017
Údaje ku grafom
Zhrnutie

november 2017
Údaje ku grafom
Zhrnutie
ePUB máj 2017 ePUB november 2017
2016

máj 2016
Údaje ku grafom

november 2016
Údaje ku grafom
ePUB máj 2016 ePUB november 2016
2015 máj 2015
Údaje ku grafom
november 2015
Údaje ku grafom
ePUB máj 2015 ePUB november 2015
2014 máj 2014
Údaje ku grafom
november 2014
Údaje ku grafom
ePUB máj 2014 ePUB november 2014
2013 máj 2013
Údaje ku grafom
november 2013
Údaje ku grafom
ePUB máj 2013 ePUB november 2013
2012 máj 2012
Údaje ku grafom
November 2012
Údaje ku grafom
ePUB máj 2012 ePUB november 2012
2011 1. polrok
Údaje ku grafom
ePUB 1. polrok
2010 1. polrok
Údaje ku grafom
rok
Údaje ku grafom
ePUB 1. polrok ePUB rok
2009 1. polrok rok
Údaje ku grafom
ePUB 1. polrok ePUB rok
2008 1. polrok rok
2007 1. polrok rok
2006 1. polrok rok
2005 1. polrok rok
2004 rok
2003 rok