2014

OP 1/2014   
Regionálne rozdiely v bohatstve domácností na Slovensku

Teresa Messner, Tibor Zavadil 
úplné znenie v AJzhrnutie v SJBiatec 

Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky 2014 
Odbor výskumu
úplne znenie v SJ 

Aktualizácia kvartálnej fiškálnej databázy 1996 - 2013 
Radoslav Peter
XLS súborMetodika  

PP 1/2014   
Rámec makrostresového testovania v Národnej banke Slovenska

Ján Klacso
úplné znenie v AJzhrnutie v SJ 

WP 2/2014   
Fiškálne multiplikátory konvergujúcich krajín v duálnom režime - zjed.analýza STVAR modelom

Michal Benčík
úplné znenie v AJzhrnutie v SJBiatec 

WP 1/2014   
Hľadanie Yetiho. Robustnejší odhad produkčnej medzery na Slovensku

Ľudovít Ódor, Judita Jurašeková Kucserová
úplné znenie v AJzhrnutie v SJ 

Roky 2005 - 2016

2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005