Výskumné štúdie

Dôležité zistenia ekonomického výskumu NBS sú prezentované formou výskumných štúdií (Working Papers - WP). Štúdie prispievajú do odbornej diskusie o aktuálnych ekonomických problémoch v oblasti menovej politiky, fiškálnej politiky, makroekonomického modelovania, hospodárskej a menovej únie, reálnej konvergencie a finančnej stability. S cieľom osloviť širšiu odbornú verejnosť sú v súčasnosti publikované predovšetkým v anglickom jazyku. K dispozícií je však vždy aspoň netechnické zhrnutie v slovenskom jazyku. Analýzy a zistenia mimo rámca výskumnych štúdií sú publikované príležitostne (ako Policy Paper - PP, Occasional Paper - OP alebo Discussion Paper - DP).

Najzaujímavejšie výsledky výskumu sú zároveň často publikované v odborných a recenzovaných vedeckých časopisoch.

Výskum je primárne realizovaný pracovníkmi odboru výskumu, vítaná je však aj spolupráca pracovníkov iných útvarov NBS alebo externých spoluautorov.

Ak si želáte, aby sme Vám zasielali nové výskumné štúdie v elektronickej forme, napíšte nám email na adresu research[at]nbs.sk.

Working Papers      ISSN 2585-9269
Occasional Papers ISSN 2585-9277

Rok 2021

WP 3/2021
Hodnotenie cien rezidenčných nehnuteľností na Slovensku – štrukturálny prístup
Martin Cesnak, Ján Klacso

úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

OP 2/2021
Osudy zadlžených domácností počas koronakrízy: výsledky prieskumu na Slovensku
Andrej Cupák, Martin Cesnak, Ján Klacso, Martin Šuster

úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 1/2021
Štrukturálne a cyklické vplyvy na mieru nezamestnanosti

Alexander Karšay
úplné znenie v SJ, Netechnické zhrnutie v SJ

OP 1/2021
Výroba motorových vozidiel na Slovensku, 2005-2015
Biswajit Banerjee, Juraj Zeman

úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

Rok 2020

WP 7/2020
Testovanie symetrie v časových radoch
Zacharias Psaradakis, Marián Vávra
úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 6/2020
Vplyv koronakrízy na finančnú situáciu zadlžených slovenských domácností
Andrej Cupák, Ján Klacso, Martin Šuster
úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 5/2020
Päťdesiat odtieňov QE: konflikty záujmu v ekonomickom výskume
Brian Fabo, Martina Jančoková, Elisabeth Kempf, Ľuboš Pástor
úplné znenie v AJ

OP 3/2020
Vplyv koronakrízy na finančnú situáciu a očakávania zadlžených domácností
Martin Cesnak, Andrej Cupák, Judita Jurašeková Kucserová, Pavol Jurča, Ján Klacso, Anna Košútová, Andrej Moravčík, Martin Šuster

úplné znenie v SJ
Prezentácia

OP 2/2020
Rozpočet 2.0
Ako posunúť Slovensko do prvej ligy vo verejných financiách
Eduard Hagara, Štefan Kišš a Ľudovít Ódor
úplné znenie v SJ

OP 1/2020
Sporiteľ na prvom mieste. Ako zreformovať druhý dôchodkový pilier na Slovensku?

Ľudovít Ódor a Pavol Povala
úplné znenie v SJ

WP 4/2020
Sebavedomie, finančná gramotnosť a investovanie do rizikových aktív: zistenia z prieskumu o financiách spotrebiteľov

Andrej Cupák, Pirmin Fessler, Joanne W. Hsu, Piotr R. Paradowski
úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 3/2020
Prirodzená úroková sadzba v tranzitívnych ekonomikách: prípad Slovenska
Patrik Kupkovič

úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 2/2020
Identifikácia finančného cyklu na Slovensku
Patrik Kupkovič, Martin Šuster

úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 1/2020
Determinanty účasti v globálnych hodnotových reťazcoch: prierezová analýza
Biswajit Banerjee, Juraj Zeman

úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

Roky 2019 - 2005

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Roky 2004 - 1996

Staršie práce Inštitútu menových a finančných štúdií (predchodcu dnešného odboru výskumu) z rokov 1996 - 2004 nájdete tu: Štúdie IMFŠ