Publikácie výskumu


Dôležité zistenia ekonomického výskumu NBS sú prezentované formou výskumných štúdií (Working Papers - WP). Štúdie prispievajú do odbornej diskusie o aktuálnych ekonomických problémoch v oblasti menovej politiky, fiškálnej politiky, makroekonomického modelovania, hospodárskej a menovej únie, reálnej konvergencie a finančnej stability. S cieľom osloviť širšiu odbornú verejnosť sú v súčasnosti publikované predovšetkým v anglickom jazyku. K dispozícií je však vždy aspoň netechnické zhrnutie v slovenskom jazyku. Analýzy a zistenia mimo rámca výskumnych štúdií sú publikované príležitostne (ako Policy Paper - PP, Occasional Paper - OP alebo Discussion Paper - DP).

Najzaujímavejšie výsledky výskumu sú zároveň často publikované v odborných a recenzovaných vedeckých časopisoch.

Výskum je primárne realizovaný pracovníkmi odboru výskumu, vítaná je však aj spolupráca pracovníkov iných útvarov NBS alebo externých spoluautorov.

Ak si želáte, aby sme Vám zasielali nové výskumné štúdie v elektronickej forme, napíšte nám email na adresu research[at]nbs.sk.

Working Papers      ISSN 2585-9269
Occasional Papers ISSN 2585-9277

Rok 2019

WP 2/2019
Dynamika výnosovej krivky a fiškálne šoky.

Adam Kučera, Evžen Kočenda, Aleš Maršál
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 1/2019
Vplyv spoločnej meny na vývoz: zistenia založené na podnikových údajoch.

Tibor Lalinský, Jaanika Meriküll
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

Rok 2018

Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky 2018
Odbor výskumu
úplne znenie v SJprezentácia 

WP 5/2018 
Porovnanie testov symetrie pre závislé premenné
Zacharias Psaradakis
, Marián Vávra
úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 4/2018 
Daň z finančných transakcií a investičné poradenstvo. 
Michele Dell'Era

úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 3/2018 
Testovanie pravdepodobnostného rozdelenia predikčných chýb
Marián Vávra

úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 2/2018 
Rozdiely vo finančnej gramotnosti naprieč krajinami: úloha individuálnych charakteristík a inštitúcií. 
Andrej Cupák
, Pirmin Fessler, Maria Silgoner, Elisabeth Ulbrich
úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 1/2018
Príjmová nerovnosť a ekonomický rast.
Juraj Zeman
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

 

Roky 2017 - 2005

2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005

Roky 2004 - 1996

Staršie práce Inštitútu menových a finančných štúdií (predchodcu dnešného odboru výskumu) z rokov 1996 - 2004 nájdete tu: Štúdie IMFŠ