Publikácie výskumu


Dôležité zistenia ekonomického výskumu NBS sú prezentované formou výskumných štúdií (Working Papers - WP). Štúdie prispievajú do odbornej diskusie o aktuálnych ekonomických problémoch v oblasti menovej politiky, fiškálnej politiky, makroekonomického modelovania, hospodárskej a menovej únie, reálnej konvergencie a finančnej stability. S cieľom osloviť širšiu odbornú verejnosť sú v súčasnosti publikované predovšetkým v anglickom jazyku. K dispozícií je však vždy aspoň netechnické zhrnutie v slovenskom jazyku. Analýzy a zistenia mimo rámca výskumnych štúdií sú publikované príležitostne (ako Policy Paper - PP, Occasional Paper - OP alebo Discussion Paper - DP).

Najzaujímavejšie výsledky výskumu sú zároveň často publikované v odborných a recenzovaných vedeckých časopisoch.

Výskum je primárne realizovaný pracovníkmi odboru výskumu, vítaná je však aj spolupráca pracovníkov iných útvarov NBS alebo externých spoluautorov.

Ak si želáte, aby sme Vám zasielali nové výskumné štúdie v elektronickej forme, napíšte nám email na adresu research[at]nbs.sk.

Rok 2018

WP 3/2018 
Testovanie pravdepodobnostného rozdelenia predikčných chýb. 
Marián Vávra

úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 2/2018 
Rozdiely vo finančnej gramotnosti naprieč krajinami: úloha individuálnych charakteristík a inštitúcií. 
Andrej Cupák
, Pirmin Fessler, Maria Silgoner, Elisabeth Ulbrich
úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 1/2018
Príjmová nerovnosť a ekonomický rast.
Juraj Zeman
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

Rok 2017

WP 12/2017
Porovnanie testov normality pre závislé premenné.

Zacharias Psaradakis, Marián Vávra
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 11/2017
Fiškálne multiplikátory a ich závislosť od interakcií medzi menovou a fiškálnou politikou.
Michal Benčík

úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 10/2017
Finančná gramotnosť a doplnkové dôchodkové sporenie na Slovensku.

Zuzana Brokešová, Andrej Cupák, Gueorgui Kolev
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 9/2017
Ako sa prispôsobujú podniky zvýšeniu minimálnej mzdy? Výsledky
prieskumu zo strednej a východnej Európy.

Katalin Bodnár, Ludmila Fadejeva, Stefania Iordache, Liina Malk, Desislava Paskaleva, Jurga Pesliakaitė, Nataša Todorović Jemec, Peter Tóth, Robert Wyszyński
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky 2017
Odbor výskumu
úplne znenie v SJprezentácia, údaje ku grafom  

WP 8/2017
Asymetrické upravovanie miezd a zamestnanosť v európskych podnikoch

Petra Marotzke, Robert Anderton, Ana Bairrão, Clémence Berson, Peter Tóth
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 7/2017
Siete protistrán v centrálne zúčtovanom celoeurópskom trhu úrokových derivátov

Paweł Fiedor, Sarah Lapschies, Lucia Országhová
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 6/2017
Meranie efektívnosti zmien DPH: aplikácia pre Slovensko
Andrej Cupák, Peter Tóth

úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 5/2017
Makroekonomické dopady Bazilejskej dohody III - výsledky z meta-analýzy
Jarko Fidrmuc, Ronja Lind
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 4/2017   
Efektívnosť intervencií NBS na devízovom trhu v období 1999-2007
Biswajit Banerjee, Juraj Zeman, Ľudovít Ódor, William O. Riiska Jr.
úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 3/2017   
Vládne výdavky a výnosová krivka v dynamickom modeli všeobecnej rovnováhy.
Aleš Maršál
, Lorant Kaszab, Roman Horváth
úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 2/2017   
Ako vníma trh komunikáciu centrálnych bankárov? Zistenia z vysokofrekvenčných údajov.

Pavel Gertler, Roman Horváth
úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 1/2017   
Úverový kanál na Slovensku v prostredí nekonvenčnej menovej politiky
Adriana Lojschová
úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

 

Roky 2016 - 2005

2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005

Roky 2004 - 1996

Staršie práce Inštitútu menových a finančných štúdií (predchodcu dnešného odboru výskumu) z rokov 1996 - 2004 nájdete tu: Štúdie IMFŠ