Publikácie ECB

Ekonomický bulletin ECB (predtým Mesačný bulletin ECB)

Ekonomický bulletin vychádza dva týždne po zasadaní Rady guvernérov ECB, osemkrát do roka. Národná banka Slovenska zabezpečuje preklad bulletinu v marci, júni, septembri a decembri. Všetky vydania Ekonomického bulletinu ECB v anglickom jazyku sú k dispozícii na stránke Európskej centrálnej banky.

2021 číslo 2 číslo 4 číslo 6 Archív


Výročná správa ECB 

html 2020 Anglické znenia Archív


Výročná správa ECB o činnosti dohľadu

html 2020 Archív


Konvergenčná správa ECB

Jún 2020 Anglické znenia Archív


Uskutočňovanie menovej politiky v eurozóne

September 2011 Archív


Ďalšie materiály ECB

Príručka pre konzultácie vnútroštátnych orgánov s Európskou centrálnou bankou, jún 2005