Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni

Spolu s rozhodnutím o nastavení nástrojov politiky obozretnosti na makroúrovni publikuje NBS k týmto rozhodnutiam aj Štvrťročný komentár. Zámerom komentára je vecne a včas informovať o aktuálnom charaktere systémových rizík cyklického a štrukturálneho charakteru, hodnotiť ich a rozhodnutia odôvodniť.

Súčasťou komentára je  prehľad kľúčových indikátorov podľa typu rizika, ich hodnotenie  ako aj prehľad domácich a relevantných zahraničných rozhodnutí v tejto oblasti. Časové rady týchto indikátorov sú dostupné tu.

1. štvrťrok 2. štvrťrok 3. štvrťrok 4. štvrťrok
2020

január

zverejnené: 29.1.2020

apríl

zverejnené: 29.4.2020

júl

zverejnené: 15.7.2020

2019 január
[.pdf, 377.8 kB]
zverejnené: 30.1.2019

apríl

[.pdf, 399.9 kB]
zverejnené: 3.5.2019

júl

[.pdf, 641.1 kB]
zverejnené: 24.7.2019

október
[.pdf, 240.3 kB]
zverejnené: 23.10.2019
2018 január
[.pdf, 351.4 kB]
zverejnené: 1.2.2018

apríl
[.pdf, 315.1 kB]
zverejnené: 25.4.2018

júl
[.pdf, 315 kB]
zverejnené: 4.7.2018
október
[.pdf, 393.7 kB]
zverejnené: 24.10.2018
2017 január
[.pdf, 314.7 kB]
zverejnené: 1.2.2017
 apríl
[.pdf, 673.3 kB]
zverejnené: 26.4.2017
júl
[.pdf, 370.9 kB]
zverejnené: 10.7.2017
október
[.pdf, 362.1 kB]
zverejnené: 25.10.2017
aktualizované: 15.11.2017
2016 január
[.pdf, 282.7 kB]
zverejnené: 2.2.2016
apríl
[.pdf, 663.8 kB]
zverejnené: 26.4.2016

aktualizované: 16.5.2016

 júl
[.pdf, 1785.8 kB]
zverejnené: 27.7.2016

aktualizované: 1.8.2016

október
[.pdf, 312 kB]
zverejnené: 26.10.2016
2015

január
[.pdf, 735.7 kB]

zverejnené: 29.1.2015

apríl
[.pdf, 589.8 kB]

zverejnené: 29.4.2015

aktualizované: 10.6.2015

 júl
[.pdf, 873.7 kB]

zverejnené: 14.7.2015

október
[.pdf, 1198.8 kB]

zverejnené: 27.10.2015

aktualizované: 16.11.2015

2014

október
[.pdf, 1156.3 kB]

zverejnené: 7.10.2014

aktualizované: 16.10.2014