Správa o stave a vývoji finančného trhu

V zmysle novely zákona o dohľade nad finančným trhom bolo od roku 2021 zverejňovanie Správy o stave a vývoji finančného trhu nahradené zverejňovaním Správy o finančnej stabilite. Informácie o vývoji slovenského finančného sektora možno nájsť aj v Makroprudenciálnom komentári a v údajoch a indikátoroch.

 

Správu o stave a vývoji finančného trhu zverejňuje Národná banka Slovenska na základe ustanovenia § 37 ods. 1 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov.

Správa o stave a vývoji finančného trhu ku koncu roka vychádza z dokumentu Analýza slovenského finančného sektora, pričom

  • prezentuje súhrnný integrovaný pohľad na finančný sektor ako aj analýzu jednotlivých jeho sektorov - bánk, poisťovní, dôchodkového sporenia a kolektívneho investovania
  • popisuje súčasné trendy na finančnom trhu, hospodárenie finančných inštitúcií a riziká, ktorým sú inštitúcie vystavené
  • jej súčasťou sú indikátory obozretnosti na makroúrovni.

 

 

Polročná

 Ročná      
2020 Správa [.pdf, 1682.1 kB]
2019 Správa [.pdf, 2697.2 kB] Správa [.pdf, 1034.7 kB]
2018 Správa [.pdf, 2205.3 kB] Správa [.pdf, 4605.9 kB]
2017 Správa [.pdf, 6473.9 kB] Správa [.pdf, 7029.7 kB]
2016 Správa [.pdf, 5387.6 kB] Správa [.pdf, 1573.8 kB]
2015 Správa [.pdf, 1754.2 kB] Správa [.pdf, 1743.6 kB]
2014    Správa [.pdf, 5885.5 kB]