Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom

Cieľom každoročnej Správy o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska je informovať verejnosť o činnostiach, ktoré útvar dohľadu vo svojej pôsobnosti vykonal. Správa sa zameriava na normotvornú, povoľovaciu, dohliadaciu a medzinárodnú činnosť a spoluprácu, prípadne informuje o iných vykonávaných aktivitách.