Ostatné publikácie

Správy o stave poisťovníctva

Správy vychádzali v rokoch 2000-2005. Od roku 2006 je hodnotenie vývoja poistného trhu súčasťou Analýzy slovenského finančného sektora. Archív správ o stave poisťovníctva.

Prezentácie zo stretnutí s predstaviteľmi dohliadaných subjektov

Prezentácie ku každoročným stretnutiam s predstaviteľmi dohliadaných subjektov - bánk, poisťovní, dôchodkových spoločností a iných subjektov finančného trhu.

Ostatné publikácie