Harmonogram zverejňovania Mesačného bulletinu NBS

Mesačný bulletin NBS sa zverejňuje po jeho prerokovaní v Bankovej rade NBS o 14.30 h. V prípade záujmu o zasielanie elektronického oznamu o jeho zverejnení sa prihláste do Mailing listu

2019

Za obdobie o 14.30 h

Január

29. 1. 2019

Február

26. 2. 2019

Marec

26. 3. 2019

Apríl

30. 4. 2019

Máj

28. 5. 2019

Jún

28. 6. 2019 **

Júl

23. 7. 2019

August

27. 8. 2019

September

24. 9. 2019

Október

22. 10. 2019

November

19. 11. 2019

December

17. 12. 2019

** zverejnenie o 9.30 h

* Od januára 2012 dochádza k formálnej zmene v názve bulletinu, ktorá sa týka uvádzaného mesiaca vydania. Mesačný bulletin NBS bol doteraz označovaný mesiacom predchádzajúcim jeho vydaniu, keďže najdôležitejšie údaje analyzované v bulletine zodpovedali tomuto mesačnému posunu. V snahe zosúladiť označenie s časovým obdobím bude od januára 2012 Mesačný bul­letin NBS označený názvom mesiaca, v ktorom bude publikovaný. Aby bol počet vydaní za rok 2011 formálne uzavretý, je posledné tohtoročné vydanie označené dvoma mesiacmi, t. j. november/december. Periodicita ani čas vydania - tretia dekáda mesiaca - sa nemenia.