Harmonogram zverejňovania Mesačného bulletinu NBS

Mesačný bulletin NBS sa zverejňuje po jeho prerokovaní v Bankovej rade NBS o 14.30 h. V prípade záujmu o zasielanie elektronického oznamu o jeho zverejnení sa prihláste do Mailing listu

2020

Za obdobie o 14.30 h

Január

28. 1. 2020

Február

25. 2. 2020

Marec

24. 3. 2020

Apríl

28. 4. 2020

Máj

27. 5. 2020

Jún

23. 6. 2020

Júl

28. 7. 2020

August

25. 8. 2020

September

30. 9. 2020

Október

27. 10. 2020

November

25. 11. 2020

December

16. 12. 2020

* Od januára 2012 dochádza k formálnej zmene v názve bulletinu, ktorá sa týka uvádzaného mesiaca vydania. Mesačný bulletin NBS bol doteraz označovaný mesiacom predchádzajúcim jeho vydaniu, keďže najdôležitejšie údaje analyzované v bulletine zodpovedali tomuto mesačnému posunu. V snahe zosúladiť označenie s časovým obdobím bude od januára 2012 Mesačný bul­letin NBS označený názvom mesiaca, v ktorom bude publikovaný. Aby bol počet vydaní za rok 2011 formálne uzavretý, je posledné tohtoročné vydanie označené dvoma mesiacmi, t. j. november/december. Periodicita ani čas vydania - tretia dekáda mesiaca - sa nemenia.