Harmonogram zverejňovania Mesačného bulletinu NBS

Mesačný bulletin NBS sa zverejňuje po jeho prerokovaní v Bankovej rade NBS o 14.30 h. V prípade záujmu o zasielanie elektronického oznamu o jeho zverejnení sa prihláste do Mailing listu

2020

Za obdobie o 14.30 h

Január

28. 1. 2020

Február

25. 2. 2020

Marec

24. 3. 2020

Apríl

28. 4. 2020

Máj

26. 5. 2020

Jún

23. 6. 2020

Júl


August


September


Október


November


December


* Od januára 2012 dochádza k formálnej zmene v názve bulletinu, ktorá sa týka uvádzaného mesiaca vydania. Mesačný bulletin NBS bol doteraz označovaný mesiacom predchádzajúcim jeho vydaniu, keďže najdôležitejšie údaje analyzované v bulletine zodpovedali tomuto mesačnému posunu. V snahe zosúladiť označenie s časovým obdobím bude od januára 2012 Mesačný bul­letin NBS označený názvom mesiaca, v ktorom bude publikovaný. Aby bol počet vydaní za rok 2011 formálne uzavretý, je posledné tohtoročné vydanie označené dvoma mesiacmi, t. j. november/december. Periodicita ani čas vydania - tretia dekáda mesiaca - sa nemenia.