Mesačný bulletin

V roku 2021 sa Mesačný bulletin NBS a Strednodobá predikcia NBS zlúčia do publikácie Ekonomický a menový vývoj (štvrťročná periodicita).Mesačný bulletin NBS analyzuje  vývoj ekonomiky SR na základe mesačných údajov o inflácii (spotrebiteľské ceny), reálnej ekonomike (tržby, priemyselná produkcia, predstihové indikátory, zahraničný obchod) a trhu práce (zamestnanosť, nezamestnanosť, mzdy). Jeho súčasťou sú časové rady vybraných ukazovateľov ekonomického vývoja SR, eurozóny a okolitých krajín publikované v samostatnom súbore xlsx.

Archív:

2020 2019 2018 2017 2016 2015
2014 2013 2012 2011 2010 2009
Mesačný Bulletin