Mesačný bulletin

Mesačný Bulletin

Mesačný bulletin NBS analyzuje  vývoj ekonomiky SR na základe mesačných údajov o inflácii (spotrebiteľské ceny), reálnej ekonomike (tržby, priemyselná produkcia, predstihové indikátory, zahraničný obchod) a trhu práce (zamestnanosť, nezamestnanosť, mzdy). Jeho súčasťou sú časové rady vybraných ukazovateľov ekonomického vývoja SR, eurozóny a okolitých krajín publikované v samostatnom súbore xlsx.

Publikuje sa v elektronickej forme. Zverejňuje sa v deň prerokovania Bankovou radou NBS o 14.30 h. V prípade záujmu o zasielanie elektronického oznamu o zverejnení Mesačného bulletinu NBS máte možnosť prihlásiť sa do mailing listu.

Od 1. 1. 2019 budú periodické publikácie zverejňované len vo formáte pdf.

Harmonogram publikovania Mesačného bulletinu NBS

Mesačný Bulletin 2019

Archív:

2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009