2012

Autor Názov Poznámka
Cár Mikuláš Pravdepodobne len prechodné zlepšenie trhu s bývaním na Slovensku Biatec
Cár Mikuláš Vybrané aspekty slovenského trhu s bývaním  Biatec
Karmažin Branislav Analyza rigidity spotrebiteľskych cien v SR Publikacie/Menova politika
Karšay Alexander Ďalší krok k oficiálnym štatistikám cien komerčných nehnuteľností Biatec
Cár Mikuláš Pozitívny posun v zostavovaní indexu cien nehnuteľností na bývanie  Biatec
Milan Gylánik Analýza spotreby domácností s orientáciou na domáci trh a dopad na zamestnanosť Publikácie - Menová politika
Milan Gylánik Odhad rovnovážneho reálneho efektívneho výmenného kurzu pre slovenskú ekonomiku Publikácie - Menová politika
Železník Martin Trh práce v krajinách strednej Európy Biatec
Rastislav Čársky, Katarína Trajlinková, Andrea Tvarošková, Mariana Kollárová Vplyv krízy na ekonomiky CEE6 Biatec
Labaj Marián, Silvia Oleárová Krátkodobý vplyv rozpočtových vzťahov s EÚ na slovenskú ekonomiku Publikácie - Menová politika