Informačné služby pre verejnosť

kniznica 

Dokumentačné stredisko/knižnica NBS je súčasťou odboru výskumu. Svoje knižničné, dokumentačno-informačné a rešeršné služby poskytuje predovšetkým zamestnancom NBS. Odbornej verejnosti informačné služby poskytuje na základe e-mailom vopred zaslanej informačnej požiadavky (téma, odborné termíny, kľúčové slová) a na základe vopred dohodnutého termínu.

Informačné služby pre verejnosť: každý štvrtok od 13,00 - 15,00 h (len vopred dohodnuté návštevy).

E-mail: kniznica[at]nbs.sk
Tel.: 02/5787 2163, 2159