Dokumentačné stredisko/knižnica

kniznica

Dokumentačné stredisko/knižnica NBS buduje informačnú základňu publikácií, informácií a znalostí najmä z oblasti menovej politiky, emisnej politiky, peňažného obehu, platobného styku a finančného riadenia, bankových obchodov a riadenia rizika, bankového dohľadu a regulácie, centrálneho bankovníctva, bankových systémov, bankových činností, práva, makroekonómie, ekonómie a príbuzných oblastí. Okrem týchto hlavných oblastí zabezpečuje základnými informáciami aj ďalšie odborné činnosti v banke ako je informatika, bezpečnosť a ochrana, ľudské zdroje.

E-mail: kniznica[at]nbs.sk
Tel.: 02/5787 2163, 2159