Slovník

#ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ

I

Inflačný cieľ
Cieľom ECB je udržiavať infláciu na úrovni blízko pod 2% v strednodobom horizonte. Udržiavať stabilné ceny znamená brániť výraznému rastu cien (inflácii) a zároveň ich dlhodobejšiemu poklesu (deflácii). Dlhšie obdobia nadmernej inflácie majú negatívny vplyv na stav hospodárstva. Stabilne nízka inflácia môže podporovať plynulé fungovanie ekonomiky v časoch, keď je potreba pružne reagovať na meniace sa podmienky. Občanom eurozóny zároveň zaručí, že peniaze, ktoré dnes majú v peňaženke, budú mať zajtra viac-menej rovnakú hodnotu ako dnes.

P

PEPP (núdzový pandemický program nákupov; Pandemic emergency purchase programme)
Nový dočasný program nákupu súkromných a vládnych cenných papierov. Jeho cieľom je zabezpečiť lacné a dostupné financovanie firiem a domácností pre všetky krajiny eurozóny. Kľúčom k tomu je, aby banky hotovosť získanú z predaja cenných papierov použili na nové úvery a investície. Podporuje to zotavovanie ekonomiky eurozóny a napĺňanie inflačného cieľa. Celkový rámec programu predstavuje 1 850 mld. €. Ten však nemusí byť vyčerpaný ak bude možné zachovať priaznivé podmienky financovania i pri nižšom objeme. Nákupy budú prebiehať do konca marca 2022, prípadne dlhšie ak ECB usúdi, že kríza spôsobená pandémiou koronavírusu ešte nepominula.

T

TLTRO (cielené dlhodobejšie refinančné operácie; Targeted longer-term refinancing operations)
Neštandardný nástroj menovej politiky, pomocou ktorého ECB poskytuje komerčným bankám možnosť získať dlhodobé úvery. Objem a výhodnosť týchto úverov od ECB sa odvíja od množstva úverovania, ktoré banky poskytnú nefinančným spoločnostiam a domácnostiam. Vzniká tak motivácia pre banky navýšiť úverovanie. TLTRO dopĺňajú ostatné menovo-politické nástroje a posilňujú uvoľnené nastavenie menovej politiky. V súčasnosti sa realizuje už tretia séria TLTRO, pričom tento nástroj sa po prvýkrát využil už v roku 2014.