Predplatné

Predplatné na časopis prijíma:

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja
P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3
tel.: 02/49 893 564, 02/49 893 565, 02/49 893 566, 0800/188 826
fax: 02/32 222 256
e-mail: predplatne@abompkapa.sk

a redakcia
Ročné predplatné: 12 € + poštovné
Cena jedného výtlačku: 2 € + poštovné