Anketa časopisu BIATEC - vyhodnotenie

Dĺžka zverejnenia na internete: od 24. 10. 2011 do 2. 1. 2012
Celkový počet respondentov: 141


Odpovede:

1.O časopise som sa dozvedel/dozvedela:
  z internetovej stránky NBS 75
prostredníctvom internetových vyhľadávačov 6
z ústnej informácie známeho/kolegu/pedagóga 41
inak (najčastejšie počas štúdia, v práci, v knižnici) 18
2.Časopis BIATEC čítam a využívam:
  pravidelne 34
občas 78
vrátim sa k niektorým vydaniam 27
3.

Časopis BIATEC obsahuje informácie, ktoré inde nenájdem:

  áno

73

čiastočne 60
skôr nie 5
4.

Uprednostňujem články na tému:

  menová politika 77
dohľad nad finančným trhom

51

platobný styk 33
ostatné činnosti Národnej banky Slovenska 33
bankovníctvo všeobecne 77
finančníctvo 62
poisťovníctvo 31
makroekonómia 50
kapitálové trhy 58
legislatíva 31

iné (numizmatika, história, nehnuteľnosti)

14
5.Vyhovujú mi:
  kratšie články všeobecného zamerania 57
cykly článkov na jednu tému

54

monotematické čísla 18
odborné štúdie 85
analytické články 87
6.Akú formu časopisu BIATEC uprednostňujete?
 

tlačenú verziu

35
online verziu

104

7.

Uveďte pohlavie:

 

žena

57

muž

82
8.

Uveďte svoj vek:

  menej ako 20 rokov 4

20 - 24 rokov

24

25 - 39 rokov

79

40 - 54rokov

20

55 rokov a viac

13
9.Aké je vaše hlavné profesijné zameranie?
  zamestnanec finančnej inštitúcie 47
vedecký pracovník 9
finančný agent/poradca/sprostredkovateľ 6
podnikateľ 8
novinár 3
pedagóg 6
študent 28
iné (najčastejšie zamestnanec v štátnej správe, zamestnanec v súkromnom sektore,
právnik, účtovník, dôchodca ...)
28