BIATEC – bankový časopis

link - contents
Národná banka Slovenska vydáva odborný bankový časopis BIATEC od roku 1993. Časopis je určený najmä bankovej verejnosti, finančníkom, podnikateľom, ale aj pedagógom a študentom na školách ekonomického zamerania. Prináša aktuálne analytické, teoretické i hodnotiace príspevky z oblasti menovej politiky, bankovníctva, makroekonomického vývoja, finančníctva a dohľadu nad finančným trhom. Vychádza tlačou v rozsahu 28 až 40 strán vrátane obálky 6-krát do roka. Niektoré príspevky môžu byť publikované aj v inom ako slovenskom jazyku. Cena jedného výtlačku pre predplatiteľov je 2 €, ročné predplatné 12 € + poštovné.

Ročník 2019
5/2019 4/2019 3/2019 2/2019 1/2019

Všetky práva su vyhradené. Akékoľvek reprodukcie tohto časopisu alebo jeho časti a iné publikovanie vrátane jeho elektronickej formy nie sú povolene bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa.

V prípade záujmu o zasielanie elektronického avíza o zverejnení časopisu BIATEC v elektronickej verzii vyplňte registráciu