BIATEC – bankový časopis

link - contents
Národná banka Slovenska rozhodla o ukončení vydávania časopisu BIATEC k 31. decembru 2019, a to tak v tlačenej, ako aj elektronickej forme. Všetky ročníky časopisu nájdete v časti Archív časopisu BIATEC. Témam, ktoré boli obsahom časopisu BIATEC, sa bude centrálna banka venovať aj naďalej, ale v inej forme a v inej periodicite.