Stodola Kornel Milan

Kornel Milan Stodola

(26. augusta 1866 v Liptovskom Mikuláši - 21. októbra 1946 v Bratislave)

Svoje hospodárske znalosti uplatnil už počas štúdií v rokoch 1911 - 1918 vo Viedni, kde medzi členmi spolku Národ založil svojpomocný peňažný ústav - Slovenskú záložňu, ktorá pod jeho vedením poskytovala slovenským obchodníkom úvery za primerané úroky.

V období rokov 1919 - 1920 bol vládnym referentom železníc, pôšt a telegrafov Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska, v roku 1920 sa stal predsedom Obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave. Založil tu Dunajské veľtrhy, kde boli vytvorené podmienky pre nadväzovanie čulých obchodných stykov medzi východom a západom. Stal sa tiež spoluzakladateľom a prvým predsedom Bratislavskej plodinovej burzy.

Pôsobil v správnych radách mnohých finančných inštitúcií, predsedom správnej rady bol dlhé roky v Tatra banke a v Bratislavskej všeobecnej banke. Pomáhal zakladať roľnícke vzájomné pokladnice a v roku 1923 sa podieľal na utvorení Zväzu živnostenských úverných ústavov a družstiev pre Slovensko a Podkarpatskú Rus (Živnozväz), ktorý potom reprezentoval ako jeho predseda. Položil základy časopisu Hospodárske rozhľady ako tlačového orgánu obchodných a priemyselných komôr.

V rokoch 1925 - 1939 bol senátorom Národného zhromaždenia za agrárnu stranu a až do začiatku druhej svetovej vojny bol považovaný za jedného z najvplyvnejších Slovákov v oblasti obchodu, financií a priemyslu.