Rovnianek Peter Víťazoslav

Peter Víťazoslav Rovnianek

(21. júna 1867 v Hornom Hričove - 16. novembra 1933 v Chicagu)

Patrí medzi našich rodákov, ktorí sa usadili v Amerike a orientovali sa na finančníctvo a bankovníctvo. V roku 1887 sa definitívne rozhodol odísť do Ameriky. Bol presvedčený, že na pôde slobodnej zeme viac pomôže svojmu národu ako doma. V roku 1889 sa usadil v Pittsburghu ako redaktor a neskôr aj spoluvlastník Amerikánsko - slovenských novín. O rok neskôr bol iniciátorom založenia Národného slovenského spolku, ktorému zároveň dlhé roky predsedal. Bol prvým Slovákom v Amerike, ktorý bol úradne uznaný ako verejný notár, čo možno považovať za začiatok jeho finančníckej kariéry. V roku 1893 založil spoločnosť Rovnianek a Comp. (Bankový, zmenkový a šífkartový obchod). Slovenskí vysťahovalci si tu zároveň ukladali aj svoje dolárové úspory. Rovnianek ako prvý Slovák zastával funkciu člena direktoriátu Republic National Bank v Pittsburghu, čo mu zároveň umožnilo stať sa členom spolku Bankers and Bank Clerks. Rovnianek vďaka svojej dôverčivosti uskutočňoval nepremyslené transakcie, ktorých návratnosť nebola zaručená a vďaka ktorým došlo k postupnému krachu banky.

Pád Rovniankovej banky postihol predovšetkým ťažko našetrené úspory slovenských prisťahovalcov. Na dlhé roky poznačil aj Tatra banku, ktorá s Rovniankovou firmou úzko spolupracovala a poskytovala jej rozsiahle úvery. Po tomto životnom údere sa utiahol do dobrovoľného vyhnanstva a v roku 1911 sa zaradil medzi hľadačov drahých kovov, aby nahradil straty poškodeným.