Medvecký Ľudovít

Ľudovít Medvecký

(28. júla 1878 vo Zvolene - 26. marca 1954 v Modrom Kameni)

V rokoch 1912 - 1913 bol spoluzakladateľom Ústredného družstva pre hospodárstvo a obchod v Budapešti, kde bol zvolený za člena jeho správnej rady za Zvolenskú župu. V rokoch 1919 - 1921 pôsobil ako predseda správnej rady Ústredného družstva v Bratislave. Bol spoluzakladateľom Zvolenskej ľudovej banky, členom jej správnej rady v období rokov 1904 - 1912. V roku 1912 založil Roľnícku banku v Hliníku a bol zvolený za jej správcu. V súvislosti so sanáciou Tatra banky v roku 1913 sa stal členom jej direktória. V období rokov 1909 - 1913 bol členom správnej rady Ústrednej banky v Budapešti.

V roku 1919 bol ako zástupca agrárnej strany menovaný do Bankového výboru pri ministerstve financií, ktorý riadil a usmerňoval činnosť Bankového úradu ministerstva financií. Hlavnou úlohou Medveckého v bankovom výbore, ako jediného zástupcu Slovenska, bolo obhajovať slovenské záujmy v menovej a úverovej oblasti, ale aj pri menovaní vedúcich úradníkov a prijímaní zmeniek slovenskej proveniencie na eskont. Bol aj členom bankovej rady Národnej banky československej (NBČS), do ktorej bol ako zástupca Slovenska kooptovaný 1. apríla 1926, pričom bol zaradený do úverového odboru. Jeho úlohou bolo osobne sledovať činnosť a obchody najvýznamnejšej slovenskej filiálky NBČS v Bratislave. Funkciu bankového radcu vykonával do roku 1930.