Kováčik Ľudovít

Ľudovít Kováčik

(22. mája 1913 v Čiernom Balogu - 23. júna  1985 v Prahe)

V rokoch 1932 - 1938 pracoval v rôznych filiálkach Banky československých légií na Slovensku. V roku 1938 vstúpil do služieb Národnej banky československej v Prahe. V roku 1939 začal pôsobiť v Slovenskej národnej banke v Bratislave. V roku 1944 sa zapojil do Slovenského národného povstania a bol poverený prevozom slovenského zlata do Moskvy. V roku 1946 bol menovaný námestníkom prednostu sekretariátu Národnej banky Československej, Oblastného ústavu pre Slovensko v Bratislave. Ako významný funkcionár Komunistickej strany Slovenska presadzoval jej program v oblasti peňažníctva, pričom bol členom rôznych celoštátnych hospodárskych, menových a finančných komisií. V roku 1948 sa stal generálnym riaditeľom Tatra banky a následne hlavným riaditeľom Slovenskej Tatra banky v Bratislave. Podieľal sa na vzniku Štátnej banky československej v Prahe, kde zastával v rokoch 1951 - 1965 funkciu námestníka hlavného riaditeľa (resp. generálneho riaditeľa). V rokoch 1965 - 1971 pôsobil na poste generálneho riaditeľa Československej obchodnej banky.